Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 13.10.2016

Popis: