Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 14.3.2017

Popis: