Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2017