Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.06.2020