Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 18.11.2014

Popis: