Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 20.11.2017

Popis: