Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 21.09.2020

Popis: