Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 22.09.2015

Popis: