Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 24.03. 2015

Popis: