Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.01.2019

Popis: