Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 25.09.2017

Popis: