Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.04.2018

Popis: