Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 26.11.2019

Popis: