Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.03.2018

Popis: