Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.06.2018