Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.10.2015

Popis: