Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 27.11.2018

Popis: