Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.04.2016

Popis: