Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 28.09.2020

Popis: