Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 30.1.2017

Popis: