Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 15.6.2016