VZN 1/2019, ktorým sa upravujú podmienky držania psov a chovu hospodárskych zvierat