VZN DzN 2015-Všeobecné záväzné nariadenie obce Kobeliarovo č. 2/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti

Popis: 
Dokument: