VZN ktorým sa ustanovujú podrobnosti konania referenda