VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kobeliarovo

Popis: 
VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Kobeliarovo