VZN Obce Kobeliarovo č. 4/2015

Popis: 
VZN Obce Kobeliarovo č. 4/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady