VZN Obce Kobeliarovo č. 5/2015

Popis: 
VZN Obce Kobeliarovo č. 5/2015, Prevádzkový poriadok pohrebiska na území Obce Kobeliarovo