VZN Obce Kobeliarovo č. 6/2015

Popis: 
VZN Obce Kobeliarovo č. 6/2015 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb v Obci Kobeliarovo