VZN obce Kobeliarovo č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odapady

Popis: 
Všeobecne záväzné nariadenie obce Kobeliarovo č.3/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odapady
Dokument: