Orgány obce

Starosta obce

Jaroslav Nemčko

 


Obecné zastupiteľstvo

Robert Bendík
Jaroslav Cangár
Ivan Gallo
Dušan Hlaváč
Milan Kolesár

 

Ďalšie orgány obce

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu:
predseda: Jaroslav Cangár
sekretár:  Mária Hlaváčová
členovia:  Robert Bendík, Ivan Gallo, Dušan Hlaváč, Milan Kolesár
                   
Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:

predseda: Robert Bendík
sekretár:  Mária Hlaváčová
členovia:  Jaroslav Cangár, Ivan Gallo, Dušan Hlaváč, Milan Kolesár


Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
predseda: Dušan Hlaváč
sekretár:  Mária Hlaváčová
členovia:  Robert Bendík,Jaroslav Cangár,,Ivan Gallo,Milan Kolesár
                  
Komisia sociálnych vecí:
predseda: Milan Kolesár
členovia: Robert Bendík, Jaroslav Cangár, Ivan Gallo, Dušan Hlaváč

             

Právomoci komisií OZ.