Orgány obce

Starosta obce

PaedDr. Janka Regrutová


Obecné zastupiteľstvo

Jaroslav Cangár
Ivan Gallo
Dušan Hlaváč
Bc.Svetlana Laciaková
Martin Nemčko

 

Ďalšie orgány obce

 

Komisie obecného zastupiteľstva

Komisia na ochranu verejného poriadku a životného prostredia:
predseda: Jaroslav Cangár

Komisia rozvoja vzdelávania, kultúry, mládeže a športu:
predseda: Martin Nemčko

Finančná komisia:
predseda: Ivan Gallo

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:
predseda: Dušan Hlaváč
                  

Právomoci komisií OZ.