75. sviečok

Dňa 07.05.2020 v predvečer ukončenia 2. svetovej vojny v Európe si aj naša obec pripomenula 75. výročie tejto významnej udalosti. Na počesť všetkých padlých, bolo cv našej obci zapálených 75 sviečok, ktoré zapálili poslanci obecného zastupiteľstva a členovia SZPB v Kobeliarove. Jedna z nich patrila i nášmu rodákovi p. Martinovi Kolesárovi, ktorý zahynul v koncentračnom tábore práve v čase 2. svetovej vojny.

Aj keď žijeme v mieri, nemôžeme zabúdať na to ako ťažko sme ho získali. Preto úcta a vďaka v tomto prípade patrí všetkým, ktorí za nás obetovali to najcennejšie, čo človek má – svoj život.


 


 

PaedDr.Janka Regrutová

Starostka obce