IX. ročník turistického výstupu na Ždiarik 2011

Obec Kobeliarovo Vás pozýva na  IX. ročník turistického výstupu na Ždiarik.
„Po stopách P. J. Šafárika“

Dátum: 14. mája 2011 -sobota

Zraz účastníkov: o 7:30  pred Obecným úradom v Kobeliarove

Pre účastníkov je zabezpečené: občerstvenie • guláš, bufet • tombola

Vstupné • 0,50 €            tombola • 0,40 €