A Mikuláš zavítal aj k nám ...

Celé predvianočné obdobie tohto roku je samozrejme poznačené COVIDOM aj u nás. Viaceré spoločenské akcie sme museli zrušiť a odložiť na budúci rok. Ale predsa.... Prostredníctvom obecného rozhlasu sa nám podarilo otvoriť advent, a to peknými vianočnými pesničkami, príhovorom p. starostky a požehnaním našej novej kaplánky, ktorá tak zažala i 1. sviečku na adventnom venci pred obecným úradom. O týždeň neskôr do každého rodinného domu pribudol nový kalendár na rok 2021 a vianočný pozdrav s ilustráciou Kobeliarova, doplnený vianočným vinšom od obecného úradu a obecného zastupiteľstva.

Dúfame, že aspoň takto sa nám podarilo urobiť drobnú radosť našim občanom.


 

PaedDr.Janka Regrutová

Starostka obce