Opatrenie ÚVZ SR - zákaz hromadných podujatí od 24.03.2020