Požehnané vianočné sviatky 2019

Tíško znejú koledy, tichá noc-svätá noc rozjíma naše srdcia. V tento sviatočný čas sa v našom vnútri rozhostí krásny pocit radosti a pohody.

            Vo svojom mene, ako i v mene obecného zastupiteľstva a obecného úradu, chcem pozdraviť spoluobčanov, rodákov, všetkých ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zúčastniť doma vianočných sviatkov.

            Prajem Vám požehnané vianočné sviatky, nech ticho Vianoc nás naplní pravým pokojom, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý nový rok.


 

                                                                                                                 PaedDr.Janka Regrutová

                                                                                                                      Starostka obce