POZVÁNKA

Obecné zastupiteľstvo, ZPOZ, Obecný úrad v Kobeliarove, Vás srdečne pozýva na " Oslavy MDŽ" , ktoré sa uskutočnia v kultúrnom dome v Kobeliarove
v sobotu dňa 12.3.2011
so začiatkom o 16,00 hod
Program: 1.Otvorenie
2.Vystúpenie starostu obce
3.Vystúpenie folklórneho súboru " Gočovan" z Gočova
4.Záver so sladkým občerstvením

Tešíme sa na Vašu účasť.