Rúška pre obec

Aj naša obec sa zaradila medzi tie obce, ktoré sa postarali o to, aby občania dostali rúška zdarma. Z rúk šikovnej krajčírky putovali najprv k zamestnancom obecného úradu, seniorom, aktivačným pracovníkom a postupne k ostatným obyvateľom. O nutnosti a potrebe tejto jednoduchej, ale dôležitej hygienickej ochrany, boli všetci informovaní aj prostredníctvom miestneho rozhlasu viackrát.


 


 

PaedDr.Janka Regrutová

Starostka obce