Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a starostu obce 2018