VOĽBY - Zverejnenie elektronickej adresy

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV, ktoré sa budú konať v sobotu 4. novembra 2017 od 7.00 h do 22.00 h

Zverejnenie elektronickej adresy obce KOBELIAROVO

                  V zmysle § 49 ods. 1 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná, jedného člena a jedného náhradníka.

V zmysle ods. 3 citovaného paragrafu oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronickej forme.

Obec Kobeliarovo na základe hore uvedených predpisov týmto zverejňuje elektronickú adresu:

obec@kobeliarovo.sk

 

 

Kobeliarovo  21. augusta 2017

                                                                                                   Jaroslav Nemčko

                                                                                                   starosta obce