Výzva na predloženie cenovej ponuky - Oprava obecného mosta

Oprava obecného mosta a časti regulácie potoka podľa § 102 v rámci prieskumu trhu podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene neskorších predpisov priamym zadaním.
Zákazka s nízkou hodnotou.
Termín ukončenia cenových ponúk je 18.05. 2020
Začiatok realizácie : 20.05.2020

Možnosť prihlásenia telefonicky: 0587951243 alebo e-mailom: starosta@kobeliarovo.sk

PDF verzia