Výzva na predloženie cenovej ponuky - vstupná brána