XII.ročník výstupu na Ždiarik " Po stopách P.J.Šafárika"

Obec Kobeliarovo Vás pozýva na XII. ročník výstupu na Ždiarik " Po stupách P.J.Šafárika"

Kedy?      Dňa 10. mája 2014/ sobota

Zraz účastníkov : o 7,30 hod. pred budovou obecného úradu

Je zabezpečené: občerstvenie, guláš, párky

                                 tombola - 0,50 €      

Organizátori sa tešia na Vašu účasť.