XV. ročník turistického výstupu na Ždiarik (2017)

Viac informácií najdete v nasledujúcom odkaze:

XV. ročník turistického výstupu na Ždiarik (2017)