Uverejnenie výsledkov volieb poslancov OZ a starostu obce 2018

Dokument: