Vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 2019