Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK 2020