Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o voľbu poštou 2020