Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 2020